Arrangement er et satsningsområde for Regionrådet i Lillehammer-regionen. Regionrådet har derfor vedtatt å avsette kr. 500.000 til arrangementsstøtte i 2013. Midlene skal gå til utvikling av nye eller videreutvikling av eksisterende arrangement av nasjonal og internasjonal karakter og skal fordeles på bakgrunn av to årlige søknadsrunder.
Nå er det nytt år og nye muligheter.
Første søknadsfrist er 1. februar og da er det kr. 250 000 til fordeling. Neste søknadsrunde vil bli høsten 2013. Mer informasjon om retningslinjer og kriterier, samt søknadsskjema se: 

http://www.lillehammer.com/arrangementstilskudd 

Arrangementskoordinator Stein B. Olsen (tlf. 97 71 81 06) svarer også mer enn gjerne på spørsmål om ordningen.