Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune har inngått et interkommunalt samarbeid om én felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland». Forskriften setter forbud mot blant annet bråtebrenning, brenning av hageavfall og halmbrenning med visse unntak. Ved vurdering av dispensasjon vil det blant annet bli lagt vekt på type virke som skal brennes, omfang, avstand til bebyggelse, offentlig veg og friområder, samt tidspunkt på året. Ordinært husholdningsavfall, næringsavfall og avfall fra byggearbeider vil ikke bli tillatt. Slikt avfall skal leveres på godkjent mottak. 

Generelt er det i henhold til forurensningsloven et forbud mot all brenning som kan medføre forurensning. Se også § 3 Generelle krav til aktsomhet (fra forskrift om brannforebygging)

Benytt digitalt søknadsskjema