Om skolen

Søre Ål skole er en fulldelt barneskole. Rektor er Fred Steinar Botten. Inspektør er Lasse Sorgendal. Skoleåret 2023 – 2024 er det 345 elever på skolen. 
Søre Ål skole har åpen planløsning. Undervisningen foregår i landskap, ikke i klasserom. Elevene er organisert i storgrupper på trinnet og består som regel av 3 basisgrupper. Elevene deles inn i ulike grupper ut i fra behov. Et lærerteam er ansvarlig for all undervisning på trinnet.
Skolen har et unikt uteområde. Dette består av tre hovedområder; ”Utfordringen”, ”Ball og hjul” og ”Hopp og cross”. Under ”utfordringen” finner du klatreveggen, sportshaugen og hinderløype. ”Ball og hjul” inneholder Håndball, basketball og volleyball – eller nettopp-bane, to bordtennisbord, ballvegg, og skateanlegg. ”Hopp og cross” består av BMX-løype, terrengsykkelløype, skileikanlegg, 60m løpebane og lengdegrop. I tillegg til dette har vi lekeapparater, husker og sandkasse for de minste. Rundt skolen er det et flott friområde som benyttes både sommer og vinter.

Kontakt oss

Telefon
Skolens sentralbord: 61 10 77 77
SFO: 61 10 77 78

Alle ansatte

Epost

Åpningstider: 
Skole: 07:00 - 15:30
SFO: 07:00 - 16:30

Kontaktlærere

Foreldrekontakter og FAU

Hva og hvem er FAU
Foreldrerådets arbeidsutvalgs (FAU) på Søre Ål skole består av representanter for foreldre og foresatte fra hvert klassetrinn på skolen. Disse er foreldrenes stemme overfor skolen, og har som sin viktigste oppgave å bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem. FAU skal sikre at foreldre og foresatte får innflytelse på hverdagen på skolen, og at deres synspunkter blir tatt hensyn til i utviklingen av skolen. Arbeidet i FAU skal bidra til at alle elever opplever at Søre Ål skole har et godt og trygt læringsmiljø.

Hver klasse har to representanter i FAU, og disse kan videreformidle informasjon og saker fra foreldrene. De sitter for 2 år av gangen med 1 års overlapp. De velges på våren, og det er viktig at det går på rundgang. Det er møter hver 6.uke. FAU sine arbeidsoppgaver.

Foreldrekontaktene sin rolle
Samarbeid mellom foreldre er viktig. Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke sammen om regler for barna. Og når barna vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre. Foreldrekontaktene er spesielt viktig for samarbeidet mellom foreldrene og kontaktlæreren. Hver klasse har to klassekontakter som sitter for 2 år av gangen med 1 års overlapp. Disse velges på våren, og det er viktig at det går på rundgang. Foreldrekontaktene sine arbeidsoppgaver.

Dugnadsmodellen
FAU bidrar økonomisk til aktiviteter for elevene gjennom skoleåret. Dette finansieres ved at hver klasse har ansvar for en dugnad hvert år. Hver klasse nedsetter en dugnadskomite. Det er laget en plan over hvilken dugnad hver enkelt klasse skal ha, se under fanen «årshjulet». Hvert enkelt klassetrinn kan gjøre endringer i hva dugnaden går ut på så lenge dugnadskoordinator i FAU informeres, og den er inntektsgivende i den størrelsesorden som budsjettet tilsier. For navn på aktuelle koordinator, se «Foreldrekontakter og FAU-representanter». Det klassen samler inn går til FAU som videre har ansvar for å finansiere ulike sosiale prosjekter som bl.a. skoleutflukt på høsten, julegrøt, og skoletur for 7.trinn. Dugnadsmodellen er en solidarisk modell slik at alle familier, uansett inntekt, har mulighet til å bidra på lik linje. Likhet mellom elever er viktig for FAU ved Søre Ål, og på denne måten får alle elever det samme tilbudet. Fordelene ved dugnadsmodellen er at elevene får oppleve flere flotte tiltak som har positiv effekt på det psykososiale miljøet, også på tvers av trinnene. Ytterligere info om dugnadsmodellen

 

Vedtekter

Årshjulet

Foreldrekontakter og FAU-representanter

 

FAU - referat 2023/2024FAU - referat 2022/2023FAU - referat 2021/2022FAU - nyttKFU-referatÅrsberetning FAU
2023-10-03 FAU-referat2022-08-29 FAU referat2021-08-23 FAU referat21 - 09 FAU - nytt Årsberetning 2022- 2023
2023-11-21 FAU-referat2022-10-03 FAU referat2021-09-20 FAU referat21 - 11 FAU - nytt  
2024-01-09 FAU - referat2022-11-21 FAU referat2021-10-18 FAU referat21 - 12 FAU - nytt  
 2023-01-09 FAU referat2021-11-22 FAU referat22-06 FAU - nytt  
 2023-02-20 FAU referat2022-01-31 FAU referat22 - 10 FAU - nytt  
 2023-03-27 FAU referat2022-03-07 FAU referat22 - 12 FAU - nytt  
  2022-06-13 FAU referat23 - 03 FAU - nytt  
   23 - 04 FAU - nytt  
   23-12-23 FAU - nytt  

 

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier Kristine Holmen Strømsvåg

Mobil: 915 45 551

Epost: kristine.holmen.stromsvag@lillehammer.kommune.no 

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn, ungdom og deres foreldre. 

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. For mer informasjon om skolehelsetjenestens arbeid og tilbud, se her. 

Elever, foreldre og lærere er velkommen til å ta kontakt for samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt!

 

 

Trivselsregler

TRIVSELSREGLER FOR SØRE ÅL SKOLE

Helse:
Spis sunn mat
Vær renslig

Ting man kan gjøre for å være hyggelig:
La alle være med
Støtt andre
Lytt til andre
Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg
Sett andres behov før dine egne
Ta hensyn og ikke bare tenk på deg selv
Vis omsorg for andre rundt deg
Gjør så alle har det bra, både inne og ute

Respekt: 
Vis respekt for hverandre
Si unnskyld hvis du har gjort noe dumt
Folk kan ha ulik tro, men allikevel være venner
Følg regler som blir gitt
Ta vare på skolen og de som er der
Godta andre og deg selv som den du/de er
Hils når du møter medelever eller voksne

For en god skoledag:
Ta ansvar for at det er arbeidsro, så alle lærer mest mulig
Vær positiv og optimistisk, det smitter over på andre
Vær forberedt
Ha orden

Samlingsstund

Hei og velkommen til samlingsstund
 
Hele Søre Ål skole møtes hver dag til en felles start på dagen, der innslag fra elevene presenteres fra scenen i det åpne landskapet.
 
Gjennom mange års erfaring har skolen sett at kultursatsing er læring på mange nivå. Det skaper stolthet og samhold, og det gir impulser tilarbeidet med å skape et godt læringsmiljø.
 
Du kan lese mer om samlingsstund her
 
Samlingsstund Søre Ål.jpg

Logo U.dir nullmobbing