Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesialundervisning

Nyheter og kunngjøringer – Spesialundervisning ikon

Nordre Ål skole

Nordre Ål skole

2019-04-02

Norsk og samfunnskunnskap

 

Lillehammer læringssenter tilbyr norsk og samfunnskunnskap til minoritetsspråklige personer over 16 år som trenger grunnleggende norskopplæring. De fleste med oppholdstillatelse i Norge mer enn tre måneder har rett på opplæring. 

Registrering av nye elever: torsdager kl. 12.00-13.30. Ring 61 10 77 38 for timebestilling

Avdelingsleder er Karoline Petersen

Tlf. 907 67 356, e-post karoline.petersen@lillehammer.kommune.no

 

 

2018-06-05

Spesialundervisning for voksne

Lillehammer læringssenter gir et tilbud til voksne som har et særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være i forhold til språk og kommunikasjon, lesing og skriving, evne til å mestre dagliglivets gjøremål eller evne til å bevege seg.

Avdelingsleder er Line Hørland Anthonsen.

Tlf.: 61 10 53 96 eller epost line.horland.anthonsen@lillehammer.kommune.no

 

2018-06-05

Grunnskole 6-16 år

Når en flerspråklig elev i grunnskolealder kommer ny til Lillehammer kommune blir eleven henvist til Lillehammer læringssenter. Enten kan foreldre ta direkte kontakt med senteret, eller de kan gå via skolekontoret. 

Avdelingsleder er Line Hørland Anthonsen

Tlf 61 10 53 96 eller e-post line.horland.anthonsen@lillehammer.kommune.no

 

 

2018-06-05