Før det kan søkes tilskudd må prosjektet være prioritert i vedtatt Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Kommende plan er under revisjon høsten 2017. 


Prosjektet må også være registrert i Kulturdepartementets anleggsregister og tildelt et anleggsnummer, samt være gitt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 
Ta kontakt med Lillehammer kommune for bistand på disse punktene. 


Spillemiddelsøknader, inkludert vedlegg, skal leveres elektronisk via www.idrettsanlegg.no. For de konkrete kravene til søknaden, se kap. 2.2 i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017».


Ta gjerne kontakt for gjennomgang av prosjekt og søknad med vedlegg i god tid før innsending. 
Eventuelle spørsmål rettes til André Holen, send-e-post;