Hvordan opplever du å bruke feedbackinformerte tjenester? (FIT)

Mottar du tjenester innen psykisk helse og rus i Lillehammer kommune og bruker feedbackinformerte tjenester (FIT) ønsker vi din tilbakemelidng på hvordan du opplever å bruke ipaden i din behandling. Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter, og du er helt anonym. Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Din tilbakemelding på nettsiden til psykisk helse og rus Ringebu

Rus og Psykisk helsetjeneste i Ringebu ønsker å vite hva du synes om deres nettsider.
Spørreundersøkelsen tar ca fem minutter.

Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Hva mener du er et godt gruppetilbud? Nord - Fron kommune

Tjenester for Rus og Psykisk helse i Nord-Fron ønsker å utvikle sine gruppetilbud. Vi ønsker å høre hvordan du opplever Kafé 13 og andre gruppetilbud i kommunen. 

Spørreundersøkelsen tar ca fem minutter.  

Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Har vi god nok informasjon om våre tilbud i Sør-Fron?

Tjenester for psykisk helse og rus i Nord-Fron kommune ønsker å få tilbakemelding på siden nettsider. 

Hva mener du er viktig informasjon på nettsidene, og hva mener du er viktig å vite når du trenger tilbud og tjenester fra oss? 

Spørreundersøkelsen tar ca. fem minutter. 

Følg denne linken for å gi din tilbakemelding.