Hvordan opplever du å bruke feedbackinformerte tjenester? (FIT)

Om du bruker feedbackinformerte tjenester (FIT), trenger vi din tilbakemelding på om du opplever FIT som et nyttig verktøy i din behandling. Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter, og du er helt anonym.  Dataene som samles inn vil kun bli brukt til å forbedre hvordan vi informerer nye pasienter om FIT, og i opplæring av ansatte. Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Hvordan opplever du våre tilbud som pårørende?

Har du erfaringer som pårørende? Da trenger vi dine tilbakemeldinger! Spørreundersøkelsen er en del av et arbeid der vi gjennomgår dagens tilbud innen psykisk helse og rus, utreder mangler og ser på gode løsninger som kan gi bedre tjenester for fremtiden. Ved at du svarer gir du oss muligheter til å gjøre endringer der det trengs, og fortsette med det som er bra.
 
Undersøkelsen tar ca 5 minutter, svarene du gir blir behandlet anonymt og kan ikke spores tilbake til deg. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Håkon Kolden på telefon: 922 45 612
 
Følg denne linken for å komme til spørreundersøkelsen. 

Har du pasienterfaringer fra rustjenesten eller bo- og oppfølgingstjenesten?

Har du pasienterfaringer fra Rustjenesten eller Bo- og oppfølgingstjensten? Da trenger vi dine tilbakemeldinger om hvordan du opplever å få tjenester av Rustjenesten eller Bo- og oppfølgingstjenesten Spørreundersøkelsen er en del av et arbeid der vi gjennomgår dagens tilbud innen psykisk helse og rus, utreder mangler og ser på gode løsninger som kan gi bedre tjenester for fremtiden. Ved at du svarer gir du oss muligheter til å gjøre endringer der det trengs, og fortsette med det som er bra. 

Undersøkelsen tar ca 5 minutter, svarene du gir blir behandlet anonymt og kan ikke spores tilbake til deg.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Håkon Kolden på telefon: 922 45 612 e-post: hakon.kolden@lillehammer.kommune.no
 

Følg denne linken for å komme til spørreundersøkelsen.