Lillehammer idrettsforening og Lillehammer Kvinnefotballklubb bygde i 2004 og 2005 klubbhus, som ligger på nordsiden av tribunebygget. Lillehammer Fotballklubb med samarbeidspartnere har sitt klubbhus i sørenden av kunstgressbanen. 

Friidrettsanlegget har 8 baner helt rundt, inkl. startfelt for 110 meter hekk på begge sider. Anlegget ble rehabilitert i 2017. Årlig arrangerer de i fellesskap med Gausdal FIK og Moelven IL et av norges største friidrettsstevner, Veidekkelekene

fotballkamp Stampesletta

Fotballbanene på Stampesletta er hjemmearena for Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Kvinnefotballklubb. I tillegg benyttes kunstgressbanen, Søndre Bane, som vinterbane for alle fotballagene i kommunen. 

Oversikt over aktivitet

Linken Aktivitet på Stampesletta  viser hvilken aktivitet som er bestilt de forskjellige tidene. NB! Det er viktig å merke seg at det ikke nødvendigvis er ledig på gressbanene selv om det ikke står utleid. Gresset tåler ikke bruk 24 timer i døgnet, og belastningen den enkelte uke blir lagt så høyt vi mener er forsvarlig for å kunne tilby gode forhold til kamper og treninger. 

Som informasjon til trenere, lagledere, lokale brukere og også gjestende brukere har vi lagd to foldere med informasjon om henholdsvis hele Stampesletta og kunstgressbanen. Her står blant annet retningslinjene for bruk av anleggene, åpningstider og hvordan en kan bestille tider. Folderne finner du under fanen dokumenter til høyre på siden her. 

Priser for leie av Stampesletta

 

Ord.akt.sen       

 Sommer

     

 

Gress 

650 

pr. time

 

    

Kunstgress 

760 

pr. time 

 

    

Garderobe 

130 

pr. gard pr. gang 

 

 

Kamp kunstgress 

19250/2300 

inkl. gard 

 

    

Friidrettsbane 

160 

pr. time     

    

 

 

 

    

Ord.akt.b&u / junior

 Sommer

    

 

    

Gress 

70 

pr. time 

    

Kunstgress 

200 

pr. time 

 

   

Garderobe 

70 

pr. gard. pr gang 

 

   

Friidrettsbane 

70 

pr. time 

 

 

Arrangement/andre

  

  

 

Gressbane 

10000 

pr. dag 

 

   

Friidrettsbane 

7500 

pr. dag

 

Kunstgressbane 

10000 

pr. dag

 

   

Parkeringsareal 1/2 

1800 

pr. dag 

 

   

Parkeringsareal 1/1 

3400 

pr. dag 

 

   

Kleivb./treningssletta 

3400 

pr. dag     

 

    

Badedammen 

3400 

pr. dag 

 

   

 

  

  

 

Priser vinteraktivitet

 

 

   

 

 

Kunstgressbane, lokalakt. barn og unge

220 

pr. time, hel bane 

kan best. 1/2 bane

Kunstgressbane, senior 

1300 

pr. time, hel bane 

kan best. 1/2 bane

    

 

 

 

Parkering/Kleivbakken 

Se arr. 

    

    

    

    

   

 

    

Ekstra oppgaver, som f.eks. ekstra brøyting og andre tiltak avklares hver enkelt gang.

 

Informasjon/bestilling:
   Lillehammer Kommune, Park og Idrett
   Tlf: 61 10 77 00
  E-post: idrettsbooking@lillehammer.kommune.no