Lillehammer Idrettsforening og Lillehammer Kvinnefotballklubb bygde i 2004 og 2005 klubbhus, som ligger på nordsiden av tribunebygget. Lillehammer Fotballklubb med samarbeidspartnere har sitt klubbhus i sørenden av kunstgressbanen. 

Friidrettsanlegget har 8 baner helt rundt, inkl. startfelt for 110 meter hekk på begge sider. Anlegget ble rehabilitert i 2017. Lillehammer Idrettsforening har de siste årene gjennomført en rekke større arrangement, herunder Hoved-NM i 1995 og 2009, Nordisk mesterskap for veteraner i 1997 og Ungdomsmesterskapet i 1998. Årlig arrangerer de i fellesskap med Gausdal FIK og Moelven IL et av norges største friidrettsstevner, Veidekkelekene. 

fotballkamp Stampesletta

Fotballbanene på Stampesletta er hjemmearena for Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Kvinnefotballklubb. I tillegg benyttes kunstgressbanen som vinterbane for alle fotballagene i kommunen. 

Oversikt over aktivitet

Ved å følge linken her: Aktivitet på Stampesletta får en opp et program som viser hvilken aktivitet som er bestilt de forskjellige tidene. NB! Det er viktig å merke seg at det ikke nødvendigvis er ledig på gressbanene selv om det ikke står utleid. Gresset tåler ikke bruk 24 timer i døgnet, og belastningen den enkelte uke blir lagt så høyt vi mener er forsvarlig for å kunne tilby gode forhold til kamper og treninger. 

Som informasjon til trenere, lagledere, lokale brukere og også gjestende brukere har vi lagd to foldere med informasjon om henholdsvis hele Stampesletta og Kunstgressbanen. Her står blant annet retningslinjene for bruk av anleggene, åpningstider og hvordan en kan bestille tider. Folderne finner du under fanen dokumenter til høyre på siden her. 

Priser for leie av Stampesletta

 

Ord.akt.sen       

 Sommer

     

 

Gress 

630 

pr. time

 

    

Grus 

430 

pr. gang 

 

    

Kunstgress 

730 

pr. time 

 

    

Garderobe 

125 

pr. gard pr. gang 

 

 

Kamp gress 

1650 

inkl. gard 

 

    

Kamp kunstgress 

1850/2200 

inkl. gard 

 

    

Friidrettsbane 

140 

pr. time     

    

 

 

 

    

Ord.akt.b&u / junior

 Sommer

    

 

    

Gress 

65 

pr. time 

    

Grus 

0 

 

 

   

Kunstgress 

190 

pr. time 

 

   

Garderobe 

65 

pr. gard. pr gang 

 

   

Friidrettsbane 

35 

pr. time 

 

 

 

 

 

    

Arrangement/andre

  

  

 

Grusbane 

950 

pr. time 

 

Gressbane 

1400 

pr. time 

 

   

Friidrettsbane 

650 

pr. time 

 

Kunstgressbane 

1400 

pr. time 

 

   

Parkeringsareal 1/2 

1500 

pr. dag 

 

   

Parkeringsareal 1/1 

3000 

pr. dag 

 

   

Park. Randgårdsj 

1500 

pr. dag     

 

    

Kleivb./Treningssl. 

3000 

pr. dag 

 

   

Badedammen 

3000 

pr. dag 

 

    

  

  

  

 

Priser vinteraktivitet

 

 

   

 

 

Kunstgressbane, lokalakt. barn og unge

190 

pr. time, hel bane 

kan best. 1/2 bane

Kunstgressbane, senior 

1150 

pr. time, hel bane 

kan best. 1/2 bane

    

 

 

 

Parkering/Kleivbakken 

Se arr. 

    

    

    

    

   

 

    

Ekstra oppgaver, som f.eks. ekstra brøyting og andre tiltak avklares hver enkelt gang.

 

Informasjon/bestilling:
   Lillehammer Kommune, Park og Idrett
   Tlf: 610 50 500
  E-post: idrettsbooking@lillehammer.kommune.no