Hvem får tildelt fritidskontakt? 
Om du har behov for/ønsker å oppleve en mer meningsfull fritid, og trenger å ha noen med deg for å oppleve dette, kan du søke om å få tildelt fritidskontakt. Fritidskontakten skal bidra til at du kan delta på fritidsaktiviteter som f.eks. trening, kulturopplevelser og lignende. 

Hvem kan få tjenesten? 
Alle med nedsatt funksjonsevne, både fysiske og psykiske helseutfordringer.

Hvordan få tjenesten? 
Søknad sendes kommunens tildelingskontor (TO Tildeling). Søknadsskjema om fritidskontakt finnes her (DOC) (PDF). Tildelingskontoret avgjør hvem som får fritidskontakt. Fritidskontaktkoordinatorene i Kultur og fritid har ansvar for å engasjere fritidskontakter som passer de voksne brukerne, mens Jørstadsvea har ansvar for å engasjere fritidskontakt for barna.

Vil du bli fritidskontakt?
Da kan du se stillingsutlysninger på kommunens nettsider og søke oppdrag der.

Har du spørsmål om oppdrag som fritidskontakt for voksne? Da kan du kontakte Kultur og fritid på 61105155 / 955 57 983.
Har du spørsmål om oppdrag som fritidskontakt for barn? Da kan du kontakte Jørstadsvea på 61105496.