Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Innlogging
Innsendt av: Morten Bakke Nyhus

Store erosjonsskader Solbakke

Vei
2023-09-11 14:45 (#86235)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Solbakken 11

Kart (61.09841749999999, 10.4844072)

Solbakken er en kortere blindvei med et begrenset antall beboere. Veien er en grusvei i skrånende terreng.

Etter ekstremværet hans og påfølgende store nedbørsmengder har det blitt store erosjonsskader i Solbakken. Skadene foreligger primært på den sydlige siden av veien, men en dyp grøft som har blitt erodert ut. Stedvis er denne 25cm dyp. Grøften er erodert i selve veibanen, da nedbøren ikke har annen vei å gå.

Det er også oppstått flere store hull i veibanen. Hullene er over 20cm dype og omlag 50cm i diameter.

Omtrent midt i Solbakken eroderes massene i nedkant av et kumlokk slik at kummen eksponeres.

Disse skadene har oppstått delvis som følge av ekstremværet, men også etter flere år med manglende vedlikehold av veien.

Forholdene på vegen fører nå til at beboere må kjøre langt ut på plen/grøft på nordsiden av vegen for å unngå skade på egne kjøretøy.

Situasjonen fremstår som fullstendig uholdbar.

Vi ber om at kommunen som et minimum utbedrer veien med påfyll av nødvendige masser, utjevning eller tilsvarende og at det vurderes asfaltering av veien, for å unngå ytterligere slitasjeproblemer i fremtiden med den ulempen det medfører for beboerne.

Kommentar fra kommunen:

Hei

Henvendelsen er oversendt driftsmannskapet.

Mvh
Veg & Trafikk