Storgata mellom Bankgata og Langes gate er "portalen" inn til sentrum fra sør. Det er nå lagt til rette for sykling mot envegsreguleringen. Asfaltert gatebredde er i utgangspunktet like smal som før, men med et gategulv som har blitt tilnærmet flatt og uten vesentlige nivåforskjeller,- er muligheten for unnamanøver tilstede. Den taktile ledingen er fortsatt inntakt.
Gatas funksjon som sambruksområde og rom for opphold og byliv er med dette forsterket.