Budsjettet ble vedtatt i kommunestyret 10. desember 2020.