I Løkkegate er det bygget nytt fortau og oppmerket sykkelfelt og "sykkelbokser". Erfaringer viser at sykkelbokser gir bedre trafikksikkerhet ved at den som sykler blir mer synlig for bilistene samtidig som en føler seg tryggere ved å ha sitt eget område å ferdes på. I tillegg gir det også bedre framkommelighet i perioder med stor biltrafikk.

I samarbeide med Shell-7/11 er det tilrettelagt en møteplass med muligheter for en rast, fylle luft, enkel service og vask av sykkel. Her har vi fått til en sosial gevinst i det infrastrukturelle, med muligheter for å få folk nærmere hverandre. Plassen er skjermet med en glassvegg som i design viser det politikerne sier vi skal gjøre; at flere finner det attraktivt å bruke sykkel. Ikke bare nødvendig med effektivitet fra A til B. Gode opplevelser på reisen er også viktig.

Løkkegata_Møteplass.JPG