Alikevel øker sykkelbruken i Lillehammer (-og flere andre byer i vår region). Parameteren transportarbeid med sykkel per innbygger per dag (produktet av andelen som hadde syklet, antall sykkelturer pr. syklist og reislengden i km per sykkeltur) viser en økning på 27% fra 2010 undersøkelsen.  Sykkelbruken målt som antall sykkelturer per innbygger per dag viser også en pen økning. 

Det vil med andre ord si at de som allerede sykler,- sykler mer.

Sykkelbyens målsetning er minst å doble antall reiser som utføres med sykkel de neste 10 år.  For å nå det målet må vi arbeide for at de som sykler litt sykler mer og at de som ikke sykler begynner å sykle. Det vil kreve en kontinuerlig satsning over tid med tilrettelegging av et trygt, komfortabelt og trafikksikkert sykkelnett og bygging av en aktiv sykkelkultur der det er sosialt akspetert å sykle i dagliglivet

 

Les hele rapporten her Sykkelbyundersøkelse 2014 Region øst.pdf