Oppmerking av eget sykkelfelt mot kjøreretningen og sykkelsymboler med kjøreretningen som viser at her sykler du sammen med bilen. Du kan selvfølgelig fortsatt velge å bruke fortauet, men av hensyn til fotgjengere anbefaler vi å benytte kjørebanen.  Oppdatert skilting vil også snart komme på plass. 

NB! Fra Nymosvingen inn i Kirkegata er det ikke tillatt å sykle mot skilt «innkjøring forbudt».  Følg veivisningen og kryss via gangfeltene for å komme på riktig side i gata.

Den envegskjørte Brubakken vil også bli skiltet med "unntatt sykkel".  Her blir det derimot ingen oppmerking med sykkelfelt da biltrafikken er begrenset og gata er oversiktlig.