Ergo- og fysioterapeuter vurderer om hjelpemidlene skal lånes ut fra korttidslager eller søkes som varig utlån fra NAV - Hjelpemiddelsentralen. Søknad om hjelpemidler sendes Hjelpemiddelsentralen i Oppland som fatter vedtak. Innvilges hjelpemidlet, vil det kunne gå noe tid før det blir levert til kommunen. Hjelpemidler for korttidsbruk fra kommunen kan i akutte tilfeller tildeles på dagen, og lånes primært ut for 3 måneder.

Det forventes at bruker/pårørende selv henter og returnerer hjelpemidler på det lokale hjelpemiddellageret i Lillehammer. Det ligger i Rosenlundvegen 6. Vaktmester i kommunen kan kjøre ut hjelpemidler som er så store at de ikke får plass i vanlig personbil. Det må påregnes ventetid for å få tilkjørt hjelpemidlene.

Åpningstider:
Mandag til fredag: Kl 08.00 - 11.00 og kl 14.00 - 15.00.
 

Hvordan få tjenesten:
Henvendelsen rettes til Servicesenter for helse og omsorg telefon: 61 24 86 00 (kl 07.30 - 16.00, mandag-fredag)