Ergo- og fysioterapeuter vurderer om hjelpemidlene skal lånes ut fra korttidslager eller søkes som varig utlån fra NAV - Hjelpemiddelsentralen. Søknad om hjelpemidler sendes Hjelpemiddelsentralen i Oppland som fatter vedtak. Innvilges hjelpemidlet, vil det kunne gå noe tid før det blir levert til kommunen. Hjelpemidler for korttidsbruk fra kommunen kan i akutte tilfeller tildeles på dagen, og lånes primært ut for 3 måneder.

Fra 01.01.2020 må man betale 100  kroner pr hjelpemidler fra kortlånslageret. Eksempel: En rullator koster 100 kroner. En rullator og en dusjstol koster 200 kroner, og så videre. Du vil motta faktura måneden etter at du fikk utlevert hjelpemidlene. Hvis du har varig behov for ett eller flere hjelpemidler vil vi søke det for deg fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Disse hjelpemidlene betaler du ikke for. Hvis du i påvente av varige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralne har behov for kortlånshjelpemidler, må du betale for disse.

Det forventes at bruker/pårørende selv henter og returnerer hjelpemidler på det lokale hjelpemiddellageret i Lillehammer. Det ligger i Rosenlundvegen 6. Vaktmester i kommunen kan kjøre ut hjelpemidler som er så store at de ikke får plass i vanlig personbil. Det må påregnes ventetid for å få tilkjørt hjelpemidlene.

Åpningstider:
Mandag til fredag: Kl 08.00 - 11.00 og kl 14.00 - 15.00.
 

Hvordan få tjenesten:
Henvendelsen rettes til Servicesenter for helse og omsorg telefon: 61 24 86 00 (kl 07.30 - 16.00, mandag-fredag)