Sluttrapport « fremtidig bruk og muligheter» finner du her her.