Organisasjonene har fått støtte til mange gode inkluderingstiltak. Her er noen eksempler på hva ALLEMED-tilskuddet 2022 går til:

  • Utstyr til utlån til alle nybegynnere, for at det skal være lett å prøve noe nytt
  • Utstyr til utlån til barn som trenger å låne utstyr på lang sikt
  • Dekke kontingenter og andre deltakeravgifter for familier som strever med å betale
  • Åpen hall
  • Felles transportløsninger
  • Lederutvikling, så enda flere voksne blir gode på inkludering
  • Drift av fritidsaktiviteter som er gratis for deltakerne

Organisasjoner med gode ideer kan få tilskudd fra mange ulike tilskuddsordninger, spesielt til store investeringer eller kortere prosjekter. En av de største tilskuddsmulighetene i området vårt er Sparebankstiftelsen, med neste søknadsfrist 1. desember. Vi oppfordrer også alle lag og foreninger til å bli kjent med mulighetene på www.tilskuddsportalen.no.

De som ønsker å se alle søknader og tilskuddsbrev, kan finne dem i kommunens offentlige postlister. Trykk her for å komme direkte til journalpostene med søkeordet “ALLEMED”.