Som søker må du registrere deg ved kommunens servicetorg, hvor du vil få utlevert et avtaleskjema. Når den nye ovnen er ferdig montert og den gamle ovnen er innlevert på Roverudmyra miljøpark, leveres ferdig utfylt avtale med bekreftelser tilbake til servicetorget. Deretter vil du motta et varsel om tidspunkt for tilsyn fra Lillehammer Region Brannvesen. Dersom alt er i orden, vil du få tilsendt tilskuddet. Merk at frist for registrering av ferdig montert ovn er 20. november 2019.

Her kan du lese mer om hvorfor det blir bedre luftkvalitet med nye ovner.

NB! Summen som ble bevilget til rentbrennende ovner i 2019 er per 09.09.2019 brukt opp.