Både samtidskunsten og de offentlige rommene er i rask utvikling. Ordningen skal stimulere produksjon av kunstprosjekter og kunstverk som bidrar til å undersøke og videreutvikle den allmenne forståelse av hva kunst i offentlige rom kan være og hva kunsten kan bidra med.

Mange av prosjektene som får støtte fra URO er midlertidige og henvender seg til et allment og bredt publikum. Det blir lagt vekt på at kunstnerne med sine prosjekter skal kunne delta i den offentlige samtale og debatt med kommentarer, kritikk eller alternative perspektiver på aktuelle samfunnsspørsmål, historiske hendelser, kulturforståelser osv. Gjennom URO-ordningen er det også produsert gode eksempler på hvordan kunst kan bidra til stedsutvikling og lokalt identitetsarbeid.

Mer info om hvem som kan søke, hva det kan søkes om og elekstronisk søknadsskjema finner du KOROs nye nettsider