Fra høsten 2023 skal alle landets kommuner ta et krafttak for å sjekke at hybler og utleieboliger er gode nok. Kort fortalt ønsker vi å sjekke om reglene er fulgt når noen har bygget hybel eller annen type utleiebolig. 

Tilsyn med hybler og boenheter reguleres av en bestemmelse plan- og bygningsloven om tilsyn med eksisterende bebyggelse. Det vil si at kommunen bare kan føre tilsyn når det er mistanke om ulovlige forhold. Kommunen er derfor avhengig av tips eller andre konkrete funn for å sette i gang tilsyn. 

Vet du om en bolig vi bør undersøke? Send oss et tips i skjemaet nederst på siden.

Lover og regler

Lurer du på hvilke lover og regler som gjelder for oppdeling av bolig samt utleieboliger? Eller lurer du på hvordan tilsyn utføres? Se linkene i punktene under. 

Bakgrunn

Fra 1. januar 2022 bestemte regjeringen at kommunene skal prioritere å føre tilsyn med hvorvidt etablerte hybler eller leiligheter er omsøkte og lovlige.

Med det har Direktoratet for byggkvalitet invitert alle landets kommuner med på en kampanje som setter fokus på lovlige og trygge boforhold for alle. Målet er at alle kommunene skal føre tilsyn med leiligheter og hybler, for å undersøke om disse lovlig er tatt i bruk. Lillehammer kommune er med på kampanjen. 

Kommunene kan ikke plukke ut tilsynsobjekter vilkårlig. Tilsynsobjekter vil i hovedsak komme som følge av tips fra private eller andre etater i kommunen. 

Send inn tips eller bekymring om en bolig

I skjemaet under kan du sende oss et tips eller bekymringsmelding om en bolig du vet leies ut eller har en utleiedel, hvor du tror det er ulovligheter. Vi trenger adressen til boligen samt detaljer rundt hva bekymringen gjelder. Du kan velge å sende inn anonymt. 

Vi vil ikke benytte informasjonen i skjemaet til annet formål, og dataene lagres i inntil seks måneder. Der vi oppretter tilsyn, vil det bli opprettet en sak i ebyggesak. Denne vil arkiveres i arkivsystemet vårt og bli liggende arkivert der.