Brannlovens §3:

"Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er endelig slokket." 

"Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i, eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen."