Karin Sjöstrand fra Sweco innledet møtet med et miljøregnskap konkretisert ved planlagt omsorgsbygg i Lillehammer kommune. Stian Berge ved Oppland fylkeskommune, foreleste om valg av byggematerialer og prosjektering av nye bygninger i fylkeskommunal regi.