Vi tilbyr kartlegging, psykososial oppfølging og behandling av milde til moderate psykiske vansker hos barn og ungdom, gjennom ulike metodiske tilnærminger.

Vi ønsker å bidra til et helhetlig kommunalt tilbud til barn, unge og deres familier.

Trygg oppvekst Lillehammer skal følge opp behov for tiltak utover de tilbud som finnes i tjenesteområdene, herunder tiltak for mobilisering av familie og nettverk.

Avdelingen jobber med en tverrfaglig, mestringsorientert tilnærming i det faglige arbeidet.

Hvem kan benytte seg av tilbudet

Innbyggere med behov for sammensatte tjenester eller tiltak utover det ordinære tilbudet i barnehage, skole, PPT og helsestasjon.

 • Barn og ungdom i alderen 0-20 år
 • Foreldre/foresatte
 • Familier
 • Gravide med psykiske helseutfordringer

Hva vi tilbyr

 • Individuell oppfølging og behandling
 • Familiebehandling og foreldreveiledning
 • Oppsøkende virksomhet
 • Veiledning og oppfølging av metode/faglig tilnærming
 • Samordning og tverrfaglig samhandling
 • Koordinering tematikk
 • Koordinering individuelt
 • Kartlegging, planarbeid og utviklingsarbeid
 • Drøftningstid