Informasjon vedrørende TT-ordningen fra og med 2020.

Fra og med 01.01.2020 overtar nye Innlandet fylkeskommune forvaltningen av TT-ordningen. Det betyr at det er Innlandet fylkeskommune som tar imot søknader og behandler de fra 01.01.2020.

Dere kan få mer informasjon fra Innlandet fylkeskommune om den nye ordningen ved å søke på internett på TT-forskrift Innlandet 2020.

TT-ordningen er ment til reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. Den skal ikke brukes til reiser som dekkes av folketrygden f.eks lege, fysioterapeut, skyss til arbeid/skole og transport til opphold i institusjoner/sykehus og lignende.

Søknadsskjema ut 2019
Søknadsskjema fås på Lillehammer kommunes servicetorg eller ved henvendelse til Lillehammer rehabiliteringssenter. Det er også mulig å skrive ut søknadsskjema her. Søknaden sendes Lillehammer rehabiliteringssenter som videresender til Innlandet fylkeskommune.
Det er ikke nødvendig med legeerklæring.


Kontaktadresse: 
Lillehammer rehabiliteringssenter
Storgata 9
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 24 86 00