Informasjon vedrørende TT-ordningen fra og med 2020.

Fra og med 01.01.2020 overtar nye Innlandet fylkeskommune forvaltningen av TT-ordningen. Det betyr at det er Innlandet fylkeskommune som tar imot søknader og behandler de fra 01.01.2020.

TT-ordningen er ment til reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. Den skal ikke brukes til reiser som dekkes av folketrygden f.eks lege, fysioterapeut, skyss til arbeid/skole og transport til opphold i institusjoner/sykehus og lignende.

Mer informasjon om ordningen finner du i TT-forskriften.

Kontaktinformasjon:

Innlandet fylkeskommune
Seksjon Kollektivtransport
Kundesenter tlf 02040

Nettadresse: http://www.innlandetfylke.no

Søknadsskjema finner du her