Standarden har blitt utbedret gjennom flere etapper.  Traseen overfor Maihaugen ble bygget ut til OL i 94 med en 3m gruset veg av god standard og 3m grasdekke for kjøring av skispor.  I 2006 ble også "Tverløypa"  besluttet lagt inn som en del av en framtidig hovednett for sykkel.  Den mest krevende delen gjennom de etablerte boligområdene i Nybu ble påbegynt sommeren 2014 og begynner nå ta form.  Ny bru over Åveitdalen ble åpnet våren 2015 og nå er også traseen videre fram til OL-Parken utbedret.  Det er også gode forbindelser til Sentrum på nesten bilfrie veger (vil også bli skiltet etter hvert..)

 GD har prøvesyklet - les mer om "Lysløypa som ble en autostrada"