Leder er Kristine Baardseth.

Nestleder er Robin Haugfjell.

Medlemmene jobber for de unges medvirkning og innflytelse, blant annet ved å komme med innspill og uttalelser til saker på den politiske dagsorden. Dette arbeidet omfatter spesielt saker som berører barn og unge i kommunen.

Medlemmene til rådet velges demokratisk i elevrådene ved Lillehammer læringssenter og alle byens ungdoms- og videregående skoler. Det velges en hovedrepresentant og en vararepresentant fra hver skole, og vanligvis velges representantene med ett års varighet. Det er likevel fullt mulig å være med i ungdomsrådet over flere år og man trenger ikke å sitte i elevrådet for å stille til valg ved sin skole. Det viktigste er at de som vil være med i rådet ønsker å representere sin skole og at de er engasjert for at ungdom skal ha innflytelse i lokalmiljøet.

Lillehammer ungdomsråd disponerer kr. 50.000 i året som rådet kan vedta å gi til formål som gagner ungdom. Les mer om ungdomstilskuddet her.

Har du spørsmål om Lillehammer ungdomsråd? Kontakt sekretær for ungdomsrådet Barbro Fossbakken.

Lovverk