Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner å søke om tilskudd til prosjekter og aktiviteter for ungdom i Lillehammer. Søknadskjema for ungdomstilskudd finner du her. (DOC) (PDF) Søknader som ikke bruker søknadsskjemaet blir ikke prioritert.

Hva kan du søke om tilskudd til?
Du kan søke om tilskudd til prosjekt, aktiviteter eller satsinger som involverer ungdom - enten som arrangører, deltagere eller på annet vis. For å få tilskudd må målgruppen for tiltaket være ungdom mellom 13 og 20 år i Lillehammer, og aktiviteten skal være rusfri. Du kan søke tilskudd til mange ulike prosjekter - det kan være til å arrangere LAN, lage magasin/radio, lage festival, holde kurs, aktivitetsgrupper, konserter, forestillinger - og mye annet.

Hva kan du ikke søke om tilskudd til?
Du kan ikke søke tilskudd til daglig drift av eksisterende aktiviteter. Du kan heller ikke søke tilskudd til aktiviteter eller tiltak som allerede er gjennomført.

Søknadsfrist:
Tilskuddet har løpende behandling. Søknader vil behandles av ungdomsrådet ved anledning, senest to måneder etter søknad. For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med Barbro Fossbakken.