Har du det vanskelig selv? Eller har du en venn eller en du kjenner som har det vanskelig? Det er flere som kan hjelpe deg.

Du kan snakke med

  • Læreren din eller en annen voksen du stoler på.
  • Skolehelsesykepleieren på skolen din.
  • Ungdomsbasen, tlf. 94 83 78 86
  • Helsestasjon for ungdom, tlf. 91 74 73 03.
  • Barneverntjenesten,tlf 61 05 05 00.
  • Barnevernsvakta tlf. 40 40 40 15
  • Politiet, tlf: 02800
  • Alarmtelefonen 116-111