De siste ukene har kultursjef Olav Brostrup Müller vært og fortalt om den kommende kommunedelplanen. I slutten av april var han først innom styreseminaret til Stiftelsen Lillehammer Museum for å fortelle om det pågående planarbeidet, deretter var det Lillehammer Rotary sin tur. Overskriften for foredraget var begge ganger "Kommunedelplan kultur som verktøy for samfunnsutvikling."

Medvirkningsprosessen knyttet til kommunedelplanen gikk fra januar til april. Nå jobber vi med å sortere og analysere de tingene vi oppdaget i møte med innbyggerne. Det betyr at det pågår et omfattende skrivearbeid på kontoret her hos oss akkurat nå.

Målet er at et utkast til ferdig plan skal ut på høring rundt 15. juni.