Forslag til utbyggingsavtaler du nederst denne siden.  

Frist for merknader er satt til 7 mai 2021. 
Kontaktperson er Bjørn Kr Sveen, Sektor for by og samfunnsutvikling, mobil 911 35 347