Forslag til utbyggingsavtale med kartvedlegg ligger tilgjengelig på Lillehammer kommunes nettsider.

Frist for merknader er satt til 9. juli 2021.

Kontaktperson er Bjørn Kr. Sveen, mobil 911 35347/Audun Amdahl, mobil 977 53317, Sektor for by og samfunnsutvikling.