Lillehammer kommune har tatt opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Norwegian ground. Utbyggingsavtalen vil gjelde eiendommen gnr 200 bnr 691 innenfor Kommunedelplan for Lillehammer by – Byplanen og Reguleringsplanen for Lillehammer brygge. Tema for avtalen er anleggsbidrag bla. til etablering av kvartalslekeplass i form av andre løsninger enn på egen eiendom.  

Kontaktperson er Bjørn Kr Sveen, Sektor for by- og samfunnsutvikling, mob. 911 35 347.