Hovedkonklusjonene i rapportene ble presentert i felles prosjektgruppemøte i Ringebu onsdag 3. juni kl. 9.00.

Du kan se PowerPoint-presentasjonen, lese et sammendrag og rapportene i sin helhet på nettsiden Gode alene - enda bedre sammen? Dette er en informasjonsside om kommunereformarbeidet som de fire kommunen driver i fellesskap.

Enkel tilgang til fellessiden kan også gjøres via den enkelte kommunes forside, under overskriften Kommunereform.