Var sterkt forurenset
I forbindelse med ekstremværet "Hans" oppfordret Lillehammer kommune til at både mennesker og dyr måtte holde seg unna vannet og Mjøsbredden på gunn av sterk forurensning.
Pumpestasjonene flommet over under uværet og det førte til at store mengder kloakk rant ut i Lågen og Mjøsa i stedet for å fraktes i rør til Lilehammer renseanlegg. I tillegg ble kloakkledningen fra Gausdal til Lillehammer renseanlegg ødelagt, slik at kloakken gikk rett i elva Gausa sør for Arlien bru. Utslippet ble stoppet 7. september og ny avløpsledning skal være på plass i slutten av oktober.