Montering av vannmåler utføres av godkjent rørlegger, og kostnadene i forbindelse med rørlegger, selve vannmåleren og montering av tilbakeslagsventil dekkes av bestilleren/abonnenten. Vannmåleren viser ditt faktiske vannforbruk, og målerstand skal innmeldes en gang i året, rundt hvert årsskifte.

Bestille og montere vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte en godkjent rørleggerbedrift.  Søknad via Gemini entreprenørportal.

Registrering av vannmåler

Vannmåleren registreres hos Lillehammer kommune og vannforbruket danner grunnlag for faktura.

Utlevering av vannmåler

Vannmåler utleveres til rørlegger fra lageret til Vann og avløp i Industrigata 60, hverdager mellom kl. 07.00 - 11.00.

Kontroll av vannmålere

Lillehammer kommune kan føre tilsyn med vannmålerinstallasjonene. Dette gjelder også byggge- og brakkevannsmålere og skjer uanmeldt. Kontrollene gjennomføres for å kvalitetssikre gebyrgrunnlaget for deg. Størrelsen på vannmåleren vurderes forhold til faktisk vannforbruk.

Skifte ut vannmåler

Du får beskjed fra rørlegger som er engasjert av Lillehammer kommune når det er tid for å skifte ut vannmåleren. En vannmåler har vanligvis en levetid på ca 15 år, avhengig av type vannmåler.

Dette er viktig når det er tid for å skifte ut vannmåleren din:
* Du må vite hvor vannmåleren din er plassert.
* Du må rydde plass rundt vannmåleren slik at det er enkelt å komme til.  Dette gjelder spesielt hvis vannmåler er plassert i en luke eller i en kasse.
* Test hovedkranen og sjekk om den er tett.
* Sjekk om det er montert frimutter over og under vannmåler.  Disse bidrar til at vannmåler kan skiftes uten ekstra arbeid.
* Hvis boligen din er bygget før 1991 bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåler blir montert.  Snakk med rørleggeren din om dette.  Du finner mer informasjon om jording på        www.elsikkerhetsportalen.no/jording/om-jording  og www.elsikkerhetsportalen.no/elsikkerhet-for-rorleggere.

Slik leser du av vannmåleren

Alle som har installert vannmåler skal lese av en gang per år, vanligvis på slutten av året. Avlesning skjer via SMS, via http://leseav.no  eller ved å sende/levere svarslipp til kommnuen. Du vil motta beskjed fra Lillehammer kommune i forkant.

Nummeret du mottar meldingen fra er et unikt og flersifret nummer – knyttet til din vannmåler.