Bestille og montere vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte en godkjent rørleggerbedrift. Søknad sendes inn via kundeportalen www.gravemelding.no

Registrering av vannmåler

Vannmåleren må registreres hos Lillehammer kommune via kundeportalen www.gravemelding.no og gjennom godkjent rørlegger bedrift. Dette for at vi skal kunne registrere vannforbruket som er grunnlag for faktura.

Utlevering av vannmåler

Rørlegger får i sin godkjente sanitærmelding vedlagt uttaksseddel for vannmåler Utlevering av vannmåler skjer fra lageret til Vann og avløp, i Industrigata 60.

Kontroll av vannmålere

Lillehammer kommune fører tilsyn med alle vannmålerinstallasjoner. Dette gjelder også byggge- og brakkevannsmålere og skjer uanmeldt. Kontrollene gjennomføres for å kvalitetssikre gebyrgrunnlaget for deg. Vi vurderer størrelsen på vannmåleren på eksistreende vannanlegg på eiendommen i forhold til faktisk vannforbruk.

Skifte ut vannmåler

Du vil få beskjed fra Lillehammer kommune når det er tid for å skifte ut vannmåleren. En vannmåler har vanligvis en levetid på mellom åtte og femten år, avhengig av type vannmåler.

Slik leser du av vannmåleren

Alle som har installert vannmåler skal lese av en gang per år, vanligvis på slutten av året. Avlesning kan skje via SMS, via avlsningskort eller på http://leseav.no/ Du vil motta beskjed fra Lillehammer kommune i forkant.