Bestille og montere vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte en godkjent rørleggerbedrift. 

Registrering av vannmåler

Vannmåleren registreres hos Lillehammer kommune og vannforbruket danner grunnlag for faktura.

Utlevering av vannmåler

Vannmåler utleveres til rørlegger fra lageret til Vann og avløp i Industrigata 60, hverdager mellom kl. 07.00 - 08.30 og 11.30 - 12.30.

Kontroll av vannmålere

Lillehammer kommune kan føre tilsyn med vannmålerinstallasjonene. Dette gjelder også byggge- og brakkevannsmålere og skjer uanmeldt. Kontrollene gjennomføres for å kvalitetssikre gebyrgrunnlaget for deg. Størrelsen på vannmåleren vurderes forhold til faktisk vannforbruk.

Skifte ut vannmåler

Du vil få beskjed fra Lillehammer kommune når det er tid for å skifte ut vannmåleren. En vannmåler har vanligvis en levetid på ca 15 år, avhengig av type vannmåler.

Slik leser du av vannmåleren

Alle som har installert vannmåler skal lese av en gang per år, vanligvis på slutten av året. Avlesning kan skje via SMS, via avlsningskort eller på http://leseav.no/ Du vil motta beskjed fra Lillehammer kommune i forkant.