Om veiledet selvhjelp

Egen veiledet selvhjelp betyr at du selv finner frem til hjelp. Det kan være at du leser en anbefalt bok, eller finner et selvhjelpsprogram på internett, og jobber med ulikt selvhjelpsmateriell.

Veiledet selvhjelp innebærer at man har bistand fra en annen person, som kan ha rollen som støttespiller underveis i prosessen. Dette kan være en helsearbeider, en psykolog, fastlegen eller andre. Pårørende kan også være en slik støttespiller.

Veiledet selvhjelp bygger vanligvis på prinsipper fra kognitiv terapi. En viktig del er råd om:

  • hvordan du kan håndtere stress og løse problemer
  • hvordan du kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
  • hvordan du kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen som kan gi økt opplevelse av mestring
  • hvordan du kan bruke støttespillere i nærmiljøet – og bli en bedre støttespiller for deg selv
  • hvordan du kan unngå sosial isolasjon

Video om kognitiv terapi

Selvhjelpsprogram og artikler

Psykologisk veiledning: Gratis selvhjelpskurs

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona pandemien: Co-mestring

Helse Norge: Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til. Bare du

Råd for håndtering av kriser i hverdagen, av psykologspesialist Iver Sørlie Røhr

Familieråd for å takle livet i karantane, av psykologspesialist Iver Sørlie Røhr

Nasjonale hjelpetelefoner

Utenom våre åpningstider kan du ringe en av de nasjonale hjelpetelefonene. Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din. og etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.
 
Nasjonale hjelpetelefoner:
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123  (døgnåpent telefontilbud)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Rustelefonen: 08588

Foreldresupport: 116 123 (døgnåpent)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

IVARETAs rådgivningstelefon for pårørende: 800 40 567

Rådgivning om spiseforstyrrelser: 948 17 818