Om veiledet selvhjelp

Egen veiledet selvhjelp betyr at du selv finner frem til hjelp. Det kan være at du leser en anbefalt bok, eller finner et selvhjelpsprogram på internett, og jobber med ulikt selvhjelpsmateriell.

Veiledet selvhjelp innebærer at man har bistand fra en annen person, som kan ha rollen som støttespiller underveis i prosessen. Dette kan være en helsearbeider, en psykolog, fastlegen eller andre. Pårørende kan også være en slik støttespiller.

Du får tilgang til selvhjelpsmateriell som kan være i form av oppgaver, bøker, selvhjelpsgrupper eller internettbaserte programmer. På denne nettsiden finner du mye informasjonsmateriell som kan brukes. Du kan motta oppfølgende samtaler med oss, der dine konkrete erfaringer med bruk av selvhjelpsmateriellet diskuteres. Om du ønsker samtaler kan du ringe oss, da kan vi sammen finne ut hva som vil passe best for deg.

Veiledet selvhjelp bygger vanligvis på prinsipper fra kognitiv terapi. En viktig del er råd om:

  • hvordan du kan håndtere stress og løse problemer
  • hvordan du kan motvirke overdreven negativ tenkning og pessimisme
  • hvordan du kan øke mengden av aktiviteter i hverdagen som kan gi økt opplevelse av mestring
  • hvordan du kan bruke støttespillere i nærmiljøet – og bli en bedre støttespiller for deg selv
  • hvordan du kan unngå sosial isolasjon

Artikler

Her finner du artikler skrevet av fagpersoner i psykisk helse og rus:

Råd for håndtering av kriser i hverdagen, av psykologspesialist Iver Sørlie Røhr
Familieråd for å takle livet i karantane, av psykologspesialist Iver Sørlie Røhr

Nettkurs og apper

Psykologisk veiledning: Gratis selvhjelpskurs

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona pandemien: Co-mestring

Helse Norge: Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til. Bare du

Videoer

Norsk forening for kognitiv terapi - Informasjonfilm om veiledet selvhjelp

Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring - YouTube kanal

Om depresjonsmestring: Living with a black dog

Hvorfor får vi panikkanfall? Panikk-knappen

Nasjonale hjelpetelefoner

Utenom våre åpningstider kan du ringe en av de nasjonale hjelpetelefonene. Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din. og etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.
 
Nasjonale hjelpetelefoner:
Mental Helses hjelpetelefon: 116 123  (døgnåpent telefontilbud)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Rustelefonen: 08588

Foreldresupport: 116 123 (døgnåpent)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

IVARETAs rådgivningstelefon for pårørende: 800 40 567

Rådgivning om spiseforstyrrelser: 948 17 818