Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velferdsordninger

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet ferieavvikling, sykdom, svangerskap / fødsel / adopsjon, følge av sykt barn til behandling og dødsfall i nær familie.

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt mesteparten av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen til landbruket. Fra 2019 skal ikke søknaden lenger sendes kommunen, men direkte til Fylkesmannen. Informasjon om ordningen finnes på Landbruksdirektoratets hjemmesider - se link nedenfor.