Hvordan opplever du å bruke feedbackinformerte tjenester? (FIT)

Mottar du tjenester innen psykisk helse og rus i Lillehammer kommune og bruker feedbackinformerte tjenester (FIT) ønsker vi din tilbakemelidng på hvordan du opplever å bruke ipaden i din behandling. Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter, og du er helt anonym. Følg denne linken for å gi din tilbakemelding. 

Hva vet du om Gjenbruket?

Gjenbruket Lillehammer har sammen med oss laget en anonym spørreundersøkelse vi håper at du tar deg tid til å svare på.Det er noen få spørsmål om Gjenbrukets butikk og tilbudet om arbeidstrening. Du trenger ikke å ha kjennskap til Gjenbruket for å svare. Følg denne lenken for å svare.

Hva synes du om nettsiden til psykisk helse og rus Ringebu?

Rus og Psykisk helsetjeneste i Ringebu ønsker å vite hva du synes om deres nettsider. Spørreundersøkelsen tar ca fem minutter.

Følg denne linken for å gi din tilbakemelding.