Vakttelefon for produksjonsdyr: 61 22 02 04

Vakttelefon for smådyr og hest: 61 27 65 14

Henvendelser som ikke gjelder akutt sjukdom eller livstruende skader skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Vakta for smådyr og hest betjenes nå midlertidig av veterinærer hos Stav Veterinærsenter AS. Det vil alltid være en veterinær på vakt mellom kl 16-08 på hverdager og hele døgnet på lørdager, søndager og helligdager.

Stav Veterinærsenter har en godt utstyrt klinikk for undersøkelse og behandling av smådyr og hest på Stav på Tretten. Primært skal alle dyr transporteres inn til klinikk for behandling. Vakthavende veterinær har også mulighet til ambulatorisk tjeneste for hester som av dyrevernshensyn ikke er transportdyktige.

Betaling for konsultasjon og behandling skal gjøres på stedet, og vil bli fakturert etter klinikkens vanlige prissetting. Dette innebærer også tillegg for kveld, natt og helg.

Informasjon om veterinærvakttjenesten

Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid; d.v.s. hverdager fra kl. 16:00 til kl. 08:00, samt i helger og høytider. 

Kommunen har avtaler med privatpraktiserende veterinærer om deltakelse i veterinærvakten. Det er alltid en veterinær på vakt.

Kommunen anser det som tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i vaktperiodene når dyreeier har tilgang på førstelinje helsehjelp til sitt dyr fra veterinær. Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Dyreeier kan ikke forvente at vakthavende veterinær har spesialisering innen fagfeltet for sitt dyr ved henvendelse til veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid. Tilfredsstillende tilgang på helsehjelp til dyr kan i enkelte akutte situasjoner også være avlivning på en forsvarlig måte.