Torsdag denne uka var vi innom Barnetreffen på Familiens Hus for å snakke med småbarnsforeldre i Lillehammer om hvilke tilbud de bruker og kjenner til, og hva de eventuelt ønsker seg. Det ble tre timer med flotte samtaler, blide unger og gode innspill. Nå tar vi med oss tankene og erfaringene fra denne viktige befolkningsgruppa hjem og jobber dem inn i det videre planarbeidet.

Barnetreffen er et gratis lavterskeltilbud for barnefamilier i Lillehammer. Du kan lese mer om tilbudet her.