I hovedsak er det snakk om sykepleiervikarer de ulike leverandørene ønsker å levere. Konkurransen er kunngjort av Lillehammer kommune på vegne av INNOFF kommunene (innkjøpssamarbeid for offentlige virksomheter i Oppland): Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Avtalen har en antatt verdi på 3 millioner kroner årlig.

Kvalifisering og evaluering av tilbudene vil ta mye av innkjøpskontorets ressurser framover.

På bildet ses fra venstre innkjøpsleder Eli Ruud Bjørgo, innkjøpsrådgiver Luc Martin, prosjektleder for E-handel Eirin Pedersen og innkjøpsrådgiver Inger Marie Monkan.