Brann
Nødnummer:  110
  


Lillehammer Region brannvesen, LRBV
Vakthavende brannmester Lillehammer brannstasjon: 957 91 456
Vakthavende brannsjef for både Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner: 907 71 110
Besøksadresse: Lars Skrefsrudsgate 6, 2615 Lillehammer


Politi
Nødnummer:  112

Gudbrandsdal Politikammer
Telefon: 02800
Besøksadresse: Storgata 129, 2615 Lillehammer


Ambulanse
Nødnummer:  113

Legevakt Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Telefon: 116117
Besøksadresse: Anders Sandvigsgt.17, 2609 Lillehammer


Vakttelefoner:

Barnevern beredskapsteam
907 35 215

Brøyting veg uke 42-16
61 05 10 00

Gudbrandsdal krisesenter
61 27 92 20

Renseanlegg/vannverk
975 01 575

Vann/avløp/ledningsnett
415 65 440

Viltnemnda
414 65 600

Veterninærvakta
61 27 65 14