Når barn, av ulike årsaker, ikke lenger kan bo sammen med mamma og pappa, skal barnevernet finne en ny familie til barna. Alt for sjeldent klarer de å finne et fosterhjem som kan ta imot mer enn ett eller to av barna. Søsken blir skilt fra hverandre og kan miste det ene og siste trygge holdepunktet i livet deres. Det er ofte dramatisk og vondt.

Den nye fosterhjemsmodellen er spesielt tilrettelagt for søskengrupper. Modellen gir mer støtte til fosterforeldre, og viktigst av alt - et ekstra fokus på behovene til barna.

Kjernen i den nye fosterhjemsmodellen går ut på at fosterhjemmet først og fremst er barnas hjem. Det vil si at dersom fosterforeldre av ulike årsaker velger å avslutte samarbeidet, er det barna som blir boende. Det er barnas hjem og de skal ikke flyttes på, eller skilles fra hverandre. På denne måten beholder barna både skole, venner, idrettslag, nettverket og nærmiljøet deres.

Hva får du som fosterforelder?

Bolig

Kommunen stiller bolig til disposisjon. Det vil bli lav/ingen husleie eller utgifter til strøm, internett, kommunale avgifter, forsikring etc. Hva man gjør med eventuell egen eid bolig, avhenger av fosterforeldrenes samlede boutgifter og skatt.

Lønn

En av fosterforeldrene skal være hjemme på heltid i minimum tre år. Oppdraget lønnes med 425.616 kroner per år, utregnet fra Kommunenes Sentralforbund (KS) sin høyeste sats. Ved frikjøp fra annet arbeid kompenseres tapt inntekt med inntil 638.394 kroner per år (inntill seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden). Vurdering av arbeid utenfor hjemmet etter de tre første årene, skal avklares i samarbeid med barneverntjenesten.

Utgiftsdekning

Fast sum per barn skal dekke utgifter til barnet = 5.656 kroner til 8.330 kroner per måned, avhengig av alder på barnet. 
Beløpet skal dekke følgende:

 • matvarer
 • klær og skotøy (utover det barnet skal være utstyrt med ved plassering)
 • hygiene (vanlig personlig pleie: toalettsaker, bleier, o.l)
 • sport, lek og fritid
 • møbler til barnets rom og husholdningsartikler (utover det barnet skal ha ved plassering)
 • bolig og strøm
 • reisekostnader (tilsvarende prisen for månedskort i Oslo)
 • telefon/mediebruk
 • bidrag til feriereise
 • Utgifter som kan dekkes utover dette skal avklares med barneverntjenesten.

Hvem vi ser etter?

 • Vi ser etter deg som er raus.
 • Vi ser etter deg som er glad i barn.
 • Vi ser etter deg som er åpen, tålmodig og trygg på deg selv.
 • Vi ser etter deg som kan sette grenser, være tydelig og se etter løsninger.
 • Vi ser etter deg som ser på barna som en del av din nye livsstil.
 • Vi ser etter deg som vil være med på et spennende nybrottsarbeid i det norske barnevernet.

Er du interessert?

Ta kontakt med fagrådgiver i SOS-barnebyer, Bente Jørgensen: 

Se mer informasjon om Under samme tak på SOS-barnebyer sin nettside