Om oss

Det å trives når man er sammen med andre, og det å ha noe å gjøre som man liker er en del av det å ha det bra, eller en del av det å kunne få det bedre. På Villa Utsikten kan du møte andre, bruke dine styrker og ressurser, eller delta i husets oppgaver og aktiviteter. Trenger du å finne ut hva du liker å gjøre kan Villa Utsikten være stedet å begynne. I tillegg er Villa Utsikten en plass for erfaringsdeling og kompetanseheving. Se tilbudene til bruker- og interesseorganisasjonene.

Hvem kan komme og delta hos oss?

Vi er et tilbud for deg som ønsker å komme til Villa Utsikten for å skape deg en hverdag med godt innhold og gode relasjoner.

​Du er over 18 år og har, eller har hatt erfaringer med psykisk helse- og/ eller rusutfordringer. Du ønsker å være et sted der dette ikke er i fokus. Du ønsker å være sammen med andre som har kjent på noe av det samme som deg. Vi spør aldri noe om din helse. Det er opp til deg å dele det du ønsker. 

Stedet er, med andre ord, åpent for alle. 

Lurer du på om du vil ha glede av tilbudene på Villa Utsikten så tar vi gjerne en prat med deg. Du kan sende sms,ringe oss, sende mail, eller komme innom i våre åpningstider.

Vi vet at dørstokkmila kan være lang og vi vil gjerne være med på å gjøre den kortere.

Hvordan jobber vi?

Villa Utsikten er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud for personer over 18 år som har, eller har hatt rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Villa Utsikten baserer seg på kunnskapen om at sosial tilhørighet og deltakelse er med på å øke livskvaliteten og dermed bedre den enkeltes psykiske helse.