www.lillehammer.kommune.no

Høyttalerikon. Få artikkelen opplest.   Lytt til teksten

Våre tilbud

Tilbudene i rask hjelp er en gratis helsetjeneste, og gir deg hjelp uten henvisning fra fastlege eller vedtak fra Tildelingenheten, innen 1 - 2 uker. Unntaket er kursene våre som gjennomføres vår og høst som kan ha noe lengre ventetid. Vi har tausehetsplikt, plikt til å føre journal og du har rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven.

 

 

 

Publisert 16.03.2018 av | Oppdatert 19.02.2021
raskhjelp16_9[1]

Kontaktinformasjon

Telefon: 917 13 338
Hverdager mellom klokken 09:00 - 14:00

Skjema