PÅ VILLA UTSIKTEN LEGGER VI VEKT PÅ

  • ressursene som finnes i det enkelte mennesket. Vi er samarbeidspartnere slik at den enkelte finner fram til sine ressurser og finner fram til muligheter for å benytte ressursene

  • å være med på å skape deltakelse i eget liv, i fellesskapet og driften av Villa Utsikten, i refleksjon, i aktiviteter, og i samfunnet for de vi møter.

 

  • samspillet mellom mennesker for at den enkelte finner sine løsninger på sine utfordringer. Løsningene finnes også i det å fokusere på det som er i orden og det som er godt.

 

  • likeverd mellom alle som er på Villa Utsikten.

 

  • forståelsen av at psykisk helse er en del av oss alle og angår oss alle. Alle vil oppleve utfordringer i løpet av livet og alle har mulighet til å skape seg en bedre helse.

 

  • å ta utgangspunkt i dagen her og nå og å se framover med erfaringene som en ressurs.

 

  • mulighetene i det å se og bruke seg selv og omgivelsene til positiv vekst og endring, muligheten for den enkelte å vokse og å komme seg videre i livet.