VilMer er leverandør av løsninger som skal bidra til gode opplevelser for beboere og brukere på institusjoner, og for eldre hjemmeboende. Lillehammer kommune har løsningene Opplevelser, MinMemoria og Televindu. 

På vilmer.no kan du registrere deg som bidragsyter, slik at du gjennom løsningen Opplevelser kan bidra som frivillig på ulike aktiviteter. Hvilke aktiviteter du vil bidra med bestemmer du helt selv, ut fra tid, lyst og interesser.

Les mer om VilMer og hvordan du kan bidra på deres nettside.

Hvem kan melde seg som frivillig?

Terskelen for å gjøre gode gjerninger er lav. Du, dere og mange andre i lokalsamfunnet kan bidra:

 • Enkeltpersoner

 • Bedrifter
 • Lag og foreninger
 • Barnehager
 • Skoler
 • Idrettslag 
Kan du/dere bidra med aktivitet ut fra tid, lyst og interesser? Du kan enkelt opprette din aktivitetsprofil på vilmer.no.

Eksempler på aktiviteter kan være

 • gå- eller kjøretur
 • samtalevenn
 • besøk med dyr
 • underholdning og kulturopplevelse
 • bakst og mat
 • utflukt med foreninger og bedrifter
 • friluft, jakt og fiske
 • hus og hage

Du kan se full oversikt over hva andre bidrar med på vilmer.no.