Velkommen til Vingar skole

Vingar skole er en barneskole på Vingnes i Lillehammer, for de som bor på Vingnes og i Saksumsdalen.
​Vi er en skole med 137 elever og 22 ansatte.
Skolen har et uteområde som inspirerer til fysisk aktivitet, lek og læring, både sommer og vinter. Om vinteren er vi så heldige å ha vår egen slalombakke og skøytebane.
Elevene våre er en fin og aktiv gjeng som er flinke til å bruke uteområdene.
​Vi har faglig dyktige lærere og assistenter, engasjerte foresatte og et aktivt FAU. ​
Etter å ha gått ut 7. klasse på Vingar skole gikk elevene vanligvis videre på Hammartun skole, men nå går elevene over til Åretta ungdomsskole.​​

 

 Informasjon om corona og skoler:

Følg med på hjemmesidene til  Lillehammer kommune 

Kontakt oss

             

Skoletider

Mandag

08.30-14.05

Tirsdag

08.30-14.05

Onsdag

08.30-13.30

Torsdag

08.30-14.05

Fredag

08.30-13.30

SFO

07.15-16.30

                                                   

Kontor - 08.00-15.00

61 10 77 16

Irene Ekrum Kristoffersen - Rektor

 

61 10 78 81

95 72 98 83

Liv Randi Aasen - Inspektør

90 18 21 42

61 10 78 82

Liv Randi Aasen - SFO leder 

 

 

61 10 78 82

Aina Øfstedal Eng Sekretær

97 59 69 71

61 10 77 16

Vetle Thorsen - Vaktmester

Ring rektor

Lærerrom

61 10 77 14

SFO

61 10 77 15

 

 

 

                                              

 

                                                                                                                                      

Kontaktlærere og ansatte

1. trinn
20 elever
Kontaktlærer: Martine Aarnes
Overgangslærer: Maria Pettersen Næstad

2. trinn
15 elever
Kontaktlærer: Inga Nordrum

3. trinn
​26 elever
Kontaktlærer: Siw-Anita Horten og Tone Anita Torgersen
 

4. trinn
20 elever
Kontaktlærer: Are Vårhus

5. trinn
19 elever
Kontaktlærer: Bent Åge Valen

6. trinn
19 elever
Kontaktlærer: Isabelle Mulleri og Lise A. Stauri

7. trinn
18 elever
Kontaktlærere: Edel Mo og Jørn Christiansen

GNO lærer og faglærer: Ellen Merete Gjellan
Faglærere: Kathinka Larsen Rindal, Line Susann Kvalheim, Jeanette Steen, 
Overgangslærer barnehage/skole: Maria Pettersen Næstad

Miljøarbeidere skole/SFO: Thale Baglo, Mathias Bilstad Pihl, Annina Blomberg, Oda Voldsrud/Trine Kinden og Synnøve Hansen

Foreldrekontakter og FAU

SKOLEÅRET 2022-2023

Foreldrekontakter

1.trinn: Benedicte C. Strandenes og Lise Westin Mogstad

2.trinn: Stina Kveen og Elin Kundersen

3.trinn: Mathea Føllesdal og Norunn Eiriksten

4.trinn: Thea Wottestad og Elin Åmodt

5.trinn: Elisabeth Ersvær og Mette Rundsveen

6.trinn: Louise Grønberg og Ann Kristin Silihagen

7.trinn: Pål Eirik H. Alrek og Heidi Bråthen

 

 

FAU

Leder: Line Jevnsveen

Økonomi: Henrik Natvig

1. trinn

Anne Gro Hovda Berg

2. trinn

Anne Kari L. hagaseth

3. trinn

Eva Beate Aamodt

4. trinn

Elisabeth Ersvær

5. trinn

Line Jevnsveen

6. trinn

Henrik Natvig

7. trinn

Nina Adele Sveen

 

Skoleruta

Skoleruta 2022-2023 finner du her

Visma Flyt skole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og i den forbindelse så har Lillehammer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet VFS). Som foresatt med barn i Lillehammerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en foresattportal og via en app.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen. Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/lillehammer

 

Hva betyr dette for meg?

VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her du vil finne all skole- eller SFO-relatert informasjon om dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkluderer blant annet

  • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt barn
  • digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsdagbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privat bil med flere) samt søknader om permisjon eller skolefri
  • administrering av eventuelle SFO-plass
  • finne alt registrert fravær

 

Hva med MobilSkole?

VFS erstatter MobilSkole og all digital kommunikasjon vil nå foregå i VFS.

Det er veldig viktig at alle foresatte logger seg på foresatteportalen og laster ned appen så vi sikrer best mulig kommunikasjon.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål vedrørende VFS.

 Skolehelsetjenesten

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste

Helsesykepleier på Vingar skole er Ylva Wergeland Krog og hun er på skolen  torsdager og fredager.
  Ta gjerne kontakt: Mob: 90 06 41 98 eller 61 22 17 70 (Familiens Hus) 
Mail: Ylva.wergeland.krog@lillehammer.kommune.no

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, som gjennom et systemrettet samarbeid med skolen jobber for å

  • fremme psykisk og fysisk helse. 
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold. 
  • forebygge sykdom og skade.

Samarbeid med lærerne er en naturlig del av vår hverdag. Vi ønsker også et tett samarbeid med foresatte og oppfordrer til å ta kontakt ved behov.

Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleiers viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. 

Målrettet helseundersøkelse og individuell oppfølging av enkeltelever ut fra behov.

- Vaksinering jmf barnevaksinasjonsprogrammet.

- Hørsel og synstest på forespørsel.

- Deltar på skolens tverrfaglige team.

- Henviser til samarbeidende instanser ved behov.

- Åpen dør for «drop in».

 

Helsesykepleier har taushetsplikt!