Velkommen til Vingar skole

Vingar skole er en barneskole på Vingnes i Lillehammer, for de som bor på Vingnes og i Saksumsdalen.
​Vi er en skole med 149 elever og 22 ansatte.
Skolen har et uteomårde som inspiserer til fysisk aktivitet, lek og læring, både sommer og vinter. Om vinteren er vi så heldige å ha vår egen slalombakke og skøytebane.
Elevene våre er en fin og aktiv gjeng som er flinke til å bruke uteområdene.
​Vi har faglig dyktige lærere og assistenter, engasjerte foresatte og et aktivt FAU. ​
Etter å ha gått ut 7. klasse på Vingar skole gikk elevene vanligvis videre på Hammartun skole, men nå går elevene over til Åretta ungdomsskole.​​

 

 Informasjon om corona og skoler:

Følg med på hjemmesidene til  Lillehammer kommune 

Kontakt oss

             

Skoletider

Mandag

08.30-14.05

Tirsdag

08.30-14.05

Onsdag

08.30-13.30

Torsdag

08.30-14.05

Fredag

08.30-13.30

SFO

07.15-16.30

                                                   

Kontor - 08.00-15.00

61 10 77 16

Irene Ekrum Kristoffersen - Rektor

 

61 10 78 81

95 72 98 83

Liv Randi Aasen - Inspektør

90 18 21 42

61 10 78 82

Liv Randi Aasen - SFO leder 

 

 

61 10 78 82

Aina Øfstedal Eng Sekretær

97 59 69 71

61 10 77 16

Mehemed Cerkezovic - Vaktmester

Ring rektor

Lærerrom

61 10 77 14

SFO

61 10 77 15

 

 

 

                                              

 

                                                                                                                                      

Kontaktlærere

1. trinn
24 elever
Kontaktlærere: Isabelle Mulleri og Siw Anita Horten

2. trinn
23 elever
Kontaktlærer: Ingegjerd R. Elvevold og Line Susann Kvalheim

3. trinn
​18 elever
Kontaktlærer:
Bent Åge Valen 

4. trinn
19 elever
Kontaktlærere: Kent Oscar Brenden

5. trinn
19 elever
Kontaktlærer: Jørn Christiansen

6. trinn
24 elever
Kontaktlærer: Are Vårhus og Kathinka Larsen Rindal

7. trinn
18 elever
Kontaktlærere: Lise A. Stauri

 

Foreldrekontakter og FAU

SKOLEÅRET 2020-2021

Foreldrekontakter

1.trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7.trinn

 

 

FAU

Leder: Bjørn Johansen

Økonomi

1. trinn

Anne Gro Hovda Berg

2. trinn

Elin Gundersen

3. trinn

Anne Steine

4. trinn

Endre Ekronesvåg Farberg, KFU-rep

5. trinn

Henrik Stjer, Kasserer

6. trinn

Siri Reiersen Eriksen, sekretær

7. trinn

Bjørn Johansen, leder

 

Visma Flyt skole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og i den forbindelse så har Lillehammer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet VFS). Som foresatt med barn i Lillehammerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en foresattportal og via en app.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen. Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/lillehammer

 

Hva betyr dette for meg?

VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her du vil finne all skole- eller SFO-relatert informasjon om dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkluderer blant annet

  • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt barn
  • digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsdagbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privat bil med flere) samt søknader om permisjon eller skolefri
  • administrering av eventuelle SFO-plass
  • finne alt registrert fravær

 

Hva med MobilSkole?

VFS erstatter MobilSkole og all digital kommunikasjon vil nå foregå i VFS.

Det er veldig viktig at alle foresatte logger seg på foresatteportalen og laster ned appen så vi sikrer best mulig kommunikasjon.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål vedrørende VFS.

 Skolehelsetjenesten

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste

Helsesykepleier på Vingar skole er Vibeke Albrigtsen, og hun er på skolen onsdager og torsdager.
  Ta gjerne kontakt: Mob: 90 06 41 98 eller 61 22 17 70 (Familiens Hus) 
Mail: vibeke.albrigtsen@lillehammer.kommune.no

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, som gjennom et systemrettet samarbeid med skolen jobber for å

  • fremme psykisk og fysisk helse. 
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold. 
  • forebygge sykdom og skade.

Samarbeid med lærerne er en naturlig del av vår hverdag. Vi ønsker også et tett samarbeid med foresatte og oppfordrer til å ta kontakt ved behov.

Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleiers viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. 

Målrettet helseundersøkelse og individuell oppfølging av enkeltelever ut fra behov.

- Vaksinering jmf barnevaksinasjonsprogrammet.

- Hørsel og synstest på forespørsel.

- Deltar på skolens tverrfaglige team.

- Henviser til samarbeidende instanser ved behov.

- Åpen dør for «drop in».

 

Helsesykepleier har taushetsplikt!