Nå får også Lillehammer sin "gang- og sykkelbru" ! Først skal det legges ny asfalt.., men fra litt ut i juli måned og ut september er Vingnesbrua prioritert de som sykler og går. Da dette er en prøveperiode, vil oppmerkingen i denne omgang være av det enkle slaget. De som går få sin del av brua, mens de som sykler må dele kjørebanen med mopeden og av og til en traktor. Årsaken til det er at E6 ikke tillater motorkjøretøy med hastighet lavere enn 40 km/t å ferdes der.